Return to KAROLDVD-JC top page. / Japanese

Spoken language is Japanese (Nagasaki dialect) with English subtitles. Website in English and in Japanese. Mini pamphlet is English.
This item is not for sale, so if you would like to see it, please contact info@karoldvd-jc.org.

Cast and Staff

CAST

Toshiyuki Iwanaga
Isao Ono
Toshiyuki Moriuchi
Masahiro Fukahori
Yumiko Kawahara
Akitoshi Kataoka
Shigeki Yamashita
Noriko Shirahama
Mayumi Takemoto
Chieko Obayashi
Fusako Hirano
Masaaki Takami
Emi Torisu
Yuji Nishimura
Yuko Morita
Satomi Moriuchi
Kunio Ura
Fr. Mitsuharu Akao
Fr. Katsuaki Yamazoe
Ryuji Shirahama
Fr. Sakae Kojima
Fr. Mamoru Yamawaki
Kasumi Makiyama
Eishi Makiyama
Fumika Ayabe
Tomie Yamada
Kaoru Fukahori
Chihoko Murata
Shoko Yamada
Kiyohisa Takemoto
Kiyoyuki Yamakawa
Katsuichi Hirano
Yasuko Nishimura
Yoshihide Kusano
Aya Otsubo
Maona Yamamoto

STAFF

Assistant Director : Nobuyuki Nakajima
Stage Director : Ryuji Shirahama

Hisae Saeki
Fumi Kiyokawa
Toyoko Matsumoto
Chieko Itsuwa
Akemi Fukahori
Yuko Morita
Minoru Enoki
Chitose Fujita
Tadao Yamamoto
Mitsugu Matsumoto
Yasuko Matsumoto
Tetsuya Fukahori
Yukio Matsumoto
Kiyoko Matsumoto
Manato Matsumoto
Ikumi Matsumoto
Toshiyuki Kawahara
Yumiko Kawahara
Izumi Fukahori
Kei Matsuo
Kohei Yokoyama
Yuki Torisu
Yuji Kawashita
Tae Iehara
Daisuke Kawahata
Aya Otsubo
Kazutoshi Yamada
Junji Hayashida

DIRECTOR AND SCRIPT WRITER

Fr. Kaoru Furusu

 

You may read their roles in the credit in the ending roll of the DVD.

We very much regret the following corrections to the DVD’s final listing of cast and staff; Teru was played by Kasumi Makiyama, Taju by Eishi Makiyama, and the second Costumer was Chieko Itsuwa.